Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Adaptační kurz ve Spálovském mlýně

I v letošním školním roce se naši šesťáci zúčastnili adaptačního kurzu ve Spálovském mlýně v doprovodu svých třídních učitelek Alexandry Weczerkové, Romany Němcové a paní asistentky Petry Ivánkové. Hlavní cílem kurzu bylo utužení kolektivu dětí a upevňování vzájemných vztahů ve třídě. Skvělá atmosféra již začala ve vlaku a panovala po dobu celého kurzu. Ve Spálově na naše žáky čekaly zkušené instruktorky, které si připravily plán plný kolektivních her a soutěží. Ve čtvrtek byl připraven program v podobě stezky odvahy a následující diskotéky, kterou si všichni dle slov žáků moc užili. S náplní kurzu, jídelníčkem a ubytováním byli všichni spokojeni. Děkujeme instruktorkám a našim skvělým šesťákům. Věříme, že si z pobytu odnesli spoustu zážitků. Foto

Eva Dohnalová