Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Začátek zimy ve školní družině

Začátek zimy žáci školní družiny trávili tvořením výrobků na vánoční jarmark, zdobili stromečky nejenom ve svých třídách družin, ale taky ve školní jídelně, zpívali vánoční koledy. Pod stromečky je pak čekali krásné dárky v podobě hraček, stolních her a hlavolamů, ale taky dětské šicí stroje. Počasí dopřálo dětem nadílku sněhu, kterou jsme využívali ke hrám na sněhu, bobování i vyrábění ledových ozdob. Malovali, kreslili a tvořili, hráli hry, tancovali… Při příležitosti svátku Tří králů jsme navštívili místní kostel, kde si žáci vyslechli zajímavé povídání pana faráře. foto

Jana Klečková