Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Pohybově-tvořivý workshop

Naši školní družinu navštívili pedagogové z DDM Ostrava Poruba. Společně s vychovatelkami připravili pro děti zábavný workshop. Děti rozvíjely své pohybové, kreativní a taneční nadání, zažily odpoledne plné smíchu a zábavných aktivit. Jak si děti činnosti užívaly, můžete vidět na foto.

Jana Klečková