Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Návštěva obecní knihovny

6. února navštívili žáci prvního stupně poprvé nové prostory obecní knihovny. Kromě připomenutí nejdůležitějších pravidel zacházení s knihami si žáci vybrali a vypůjčili knihu pro vlastní čtení. Po dohodě s paní knihovnicí Michaelou Daňkovou budeme tyto návštěvy pravidelně opakovat a doufáme, že takto přivedeme děti k pravidelnému čtení a lásce ke knihám. Foto

Lucie Velímová