Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Vycházka a krmení kachen

V rámci vycházky v obci žáci školní družiny nakrmili kachny. Přinesli jim dobroty jako kukuřice či oves. Kachny se bály a ke krmení připluly až po našem odchodu. Určitě jim krmení chutnalo, protože při cestě zpátky bylo všechno krmení vyzobané. foto 

vychovatelky Anita Golková, Jana Klečková