Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Pekli jsme cukroví

Před Vánoci si žáci školní družiny vlastnoručně napekli vánoční cukroví. Bylo vidět, že doma s pečením pomáhají, protože jim to šlo pěkně od ruky. Na cukroví si pak všichni pochutnali, někteří žáci si cukroví vzali domů. Jak děti práce bavila se můžete podívat na foto.

Jana Klečková vedoucí vychovatelka