Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Vstup do ranní družiny

Prosíme děti navštěvující ranní družinu aby vstupovali do školy vchodem budovy A (nová budova), z hygienických důvodů. Děkujeme.

Jana Klečková vedoucí vychovatelka