Září 2022

Černý den jako projev úcty k zesnulé královně Alžbětě II.