Šablony 3

Doučování žáků škol

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Žák

Učitel

MAP

Starší příspěvky

Obecní úřad

Informace z Berušek

Den pro rodiče s dětmi

Plakát Vzhůru na palubu
Den pro rodiče s dětmi

Provoz MŠ v době letních prázdnin 2022

V měsíci červenci bude mateřská škola v provozu 1. 7. 2022, kdy budou děti ve svých stávajících třídách, a dále od 11. 7. do 31. 7. 2022 v budově Nad Zámkem 497. V měsíci srpnu bude provoz mateřské školy přerušen. Děti přihlášené k docházce během prázdninového provozu 11. 7. 2022 – 31. 7. 2022 budou rozděleny do tříd Broučci a Berušky. Seznam dětí ve třídách bude vyvěšen do konce června.     

Plán akcí na měsíc červen pro MŠ – po posledních aktualizacích

1. 6. 2022  Den dětí – výprava za pokladem po jednotlivých třídách
4. 6. 2022 Obecní slavnosti – děti ze tříd Hvězdičky a Sluníčka vystupují v rámci odpoledního vystoupení u zámku, 
4. 6. 2022 Den otevřených dveří v MŠ od 10:00 do 14:00
6. 6. 2022 Dopolední výlet do volnočasového centra Zdravíčko v Krmelíně pro třídu Sluníčka, doprava MHD
15. 6. 2022 celodenní školní výlet do areálu Skalka – doprava autobusem (Broučci a Berušky vyjíždějí v 8:00 od budovy školky Nad Zámkem, Sluníčka a Hvězdičky v 8:45 z parkoviště u zámku. Broučci a Berušky pak odjíždějí zpět do školky v 13:00, Sluníčka a Hvězdičky až po 14. hodině.  Oběd budeme mít s sebou.)
20. 6. 2022 Vodácká pohádka (divadelní představení v tělocvičně MŠ) – všechny třídy 
21. 6. 2022  Výlet třídy Berušky na hřiště do Skotnice, čas odjezdu 8:15
21. 6. 2022 Rozloučení s předškoláky ve vestibulu školy, začátek v 16:00
27. 6. 2022 Den pro rodiče s dětmi “Vzhůru na palubu!”– soutěže a vystoupení klauna Hopsalína, začátek v 17:00 na louce pod školkou, občerstvení zajištěno
28. 6. 2022 Výlet třídy Hvězdičky – Fun park Žirafa Ostrava, čas odjezdu 8:15
   
   

Plán akcí pro MŠ na měsíc květen

3. 5. 2022 Exkurze v místní pekárně – Broučci 
5. 5. 2022 Exkurze v místní hasičské zbrojnici – Broučci, Sluníčka 
9. 5. 2022 Zápis do MŠ 10:00 – 17:00 – budova Nad Zámkem 497 
11. 5. 2022 Divadelní představení ve školce “Paní Plasťáková” – všechny třídy
12. 5. 2022 Besídka ke Dni matek – třída Broučci, začátek v 16:00 ve třídě
13. 5. 2022 Exkurze “Na dvorku” u Paličků – třída Sluníčka 
17. 5. 2022  Focení tříd v parku – třídy Broučci a Berušky
18. 5. 2022 Focení tříd v parku – třídy Sluníčka a Hvězdičky
20. 5. 2022 Den v přírodě Berušky
20. 5. 2022 Výlet do ZOO – třída Broučci
23. 5. 2022 Projektový den ve výuce – “Od zrníčka k chlebu” – třída Broučci 
25. 5. 2022 Besídka ke Dni matek – třída Hvězdičky
25. 5. 2022 Projektový den ve výuce – “Od zrníčka k chlebu” – třída Berušky 
26. 5. 2022 Výlet na Hukvaldy – třída Berušky
31. 5. 2022 Besídka pro maminky a tatínky – třída Berušky 

Divadlo loutek Ostrava – výlet Berušek a Broučků

Divadlo loutek Broučci, Berušky

plán akcí na měsíc duben pro MŠ

1. 4. 2022 Návštěva Divadla loutek Ostrava: třídy Hvězdičky a Sluníčka shlédnou představení O mašinkách – hlavní scéna, třídy Broučci a Berušky shlédnou představení Fuj je to! – alternativní scéna. Odjíždět budou všechny třídy v 9:30, návrat z divadla do školky kolem 12:30
11. 4. 2022 Návštěva Solné inhalační místnosti v centru Zdravíčko Krmelín – třída Sluníčka, doprava autobusem hromadné dopravy
14. 4. 2022 Velikonoční prázdniny – MŠ bude fungovat v režimu omezeného provozu, děti mezi budovami nepřecházejí, otevřené budou obě budovy a třídy budou spojeny v rámci jednotlivých budov. Zájem o docházku na tento den rodiče zaznamenají do zápisové tabulky umístěné v šatnách. Předem děkujeme za její vyplnění do středy 6. 4. 2022.
19. 4. 2022 Projektový den ve Hvězdičkách – program proběhne v dopoledních hodinách ve třídě i venku
21. 4. 2022 Projektový den ve Sluníčkách – program proběhne v dopoledních hodinách ve třídě i venku
28. 4. 2022 Jarní dílny – tvořivé dílničky s krátkým vystoupením dětí ze třídy Hvězdičky ve vestibulu a v jídelně základní školy

Pohádka o veliké řepě

Milí rodiče, v průběhu minulého týdne jsme s dětmi hráli pohádku “O veliké řepě”. Posíláme malou ukázku pro radost. 

Výskyt infekčního onemocnění ve třídách Berušky a Broučci

Upozorňujeme, že ve třídách Berušky a Broučci se vyskytlo infekční onemocnění projevující se zvracením, průjmy a horečkou. Prosíme, sledujte zdravotní stav svých dětí, a pokud budou mít tyto příznaky, do školky je nevoďte. Děkujeme.

Plán akcí pro mateřskou školu na únor a březen 2022

4. 2. 2022 Pololetní prázdniny – třídy Hvězdičky a Sluníčka budou spojeny v budově Zámecká, třídy Broučci a Berušky budou spojeny v budově Nad Zámkem 
8. 2. 2022 Náhradní lekce plavání – Sluníčka a Hvězdičky
9. 2. 2022 Závěrečná lekce plavání – Sluníčka a Hvězdičky
1. pol. února Zimní olympiáda v rámci jednotlivých tříd (Ve třídě Broučci již proběhla)
14. – 18. 2. 2022 lyžařský výcvik pro přihlášené děti ze tříd Sluníčka a Hvězdičky – čas odjezdu bude upřesněn po zaslání podrobných informací z lyžařského areálu 
15. 2. 2022 Návštěva Divadla loutek Ostrava – představení “O Blýskavém prasátku”, odjezd od budovy MŠ v 9:30 (Broučci a Berušky) – zrušeno kvůli karanténě divadelního souboru, bude nahrazeno dle nabídky DLO
únor 2022 Ve třídách proběhne Karneval v maskách, termín bude upřesněn podle plánů jednotlivých tříd a vývoje epidemické situace, aby si děti mohly připravit masky a přinést do školky 
28. 2. – 4. 3. 2022 Jarní prázdniny – omezený provoz v MŠ, třídy budou naplněny, případně spojeny, podle počtu dětí přihlášených k docházce (formulář k přihlášení dětí na Jarní prázdniny bude k dispozici v šatnách jednotlivých tříd začátkem února) 
29. 3. 2022 Divadelní představení “Detektivní pohádka” – třídy Sluníčka a Hvězdičky, začátek v 9:00 ve třídě Sluníčka
konec března Den v přírodě “Přišlo jaro do vsi” – termíny a další potřebné informace budou vyvěšeny na nástěnkách i na webu školky  
březen – duben Divadelní představení pro třídy Sluníčka a Hvězdičky v Divadle loutek Ostrava – bude upřesněno podle nabídky a pokynů Divadla

Poděkování rodičům za sponzorské dary

Mateřská škola děkuje mamince Mariky Šperlínové (Sluníčka) za zakoupení didaktických pomůcek pro děti a dále mamince Klárky Kyasové  za poskytnutí vitaminových přípravků Rakytníček pro všechny děti ze třídy Sluníčka na tříměsíční kůru pro zlepšení imunity. Velmi si toho vážíme. Zároveň chceme poděkovat všem rodičům za další příspěvky pro děti, ať už je to med pro všechny třídy (dědeček Honzíka Müllera), nebo ovoce pro děti, materiál na tvoření s dětmi a podobně. DĚKUJEME !!!