Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Informace z Berušek

Divadlo loutek Ostrava – odjezd už v 7:30 !

divadlo loutek

Plán akcí pro MŠ na měsíc duben

Plán akcí pro mateřskou školu na duben 2024

výskyt infekčního onemocnění

Vážení rodiče, sdělujeme Vám, že se ve třídách Broučci a Berušky objevilo vysoce infekční onemocnění “5. nemoc”. Prosíme o pečlivou kontrolu zdravotního stavu vašich dětí. Dále prosíme o úplné doléčení dětí před návratem do MŠ. Při návratu do MŠ v případě setrvávání příznaků budeme vyžadovat potvrzení od dětského lékaře, že dítě již není infekční.  

děkujeme za pochopení. 

výskyt infekčního onemocnění

Upozorňujeme, že ve třídě Berušky se vyskytlo infekční onemocnění spála. Prosíme, věnujte zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu dětí. Děkujeme.  

provoz MŠ dne 28. 3. 2024

Vážení rodiče, 

sdělujeme Vám, že provoz mateřské školy bude dne 28. 3. 2024 pouze v budově Nad Zámkem 497 (Broučci a Berušky), a to pouze pro děti přihlášené k docházce na tento den. Děti ze třídy Sluníčka budou ve třídě Broučci, děti ze třídy Hvězdičky budou ve třídě Berušky. 

Děkujeme za pochopení. 

Den v přírodě

Den v přírodě - Březen 2024

Plán akcí pro MŠ na březen 2024

Plán akcí pro mateřskou školu na březen 2024

Zánět spojivek v Beruškách

SPOJIVKY

Den v přírodě – Berušky

Den v přírodě únor 2024

karneval ve třídách Berušky a Broučci

KARNEVAL plakát 24