Starší příspěvky

  • expand2021 (104)
  • expand2020 (187)
  • expand2019 (145)
  • expand2018 (126)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Informace z Berušek

Dravci

Dne 18. 6. 2021 od 9:00 do 10:30 proběhne na travnatém hřišti pod budovou MŠ (Nad Zámkem) ukázka výcviku dravých ptáků a povídání o jejich životě. Zúčastní se jí všechny děti z mateřské školy a žáci ZŠ. Akce je hrazena z prostředků SRPŠ.   

Školní výlet Starý Jičín

školní výlet Starý Jičín

Plán akcí MŠ na květen a červen 2021

10. 5. 2021   Znovuotevření mateřské školy v běžném provozu, děti ve vnitřních prostorách bez roušek a bez povinnosti testování, ostatní   hygienická opatření zůstávají v platnosti
12. 5. 2021   Májový karneval třídy Berušky – začátek v 9:00 v tělocvičně MŠ, prosíme, dejte dětem nějakou jednoduchou masku
13. 5. 2021   Divadélko Ententýky ve školce (představení proběhne v tělocvičně MŠ za dodržení všech potřebných hygienických a   bezpečnostních opatření), Trampská pohádka, pro třídy Broučci a Berušky začátek v 9:00, pro třídy Sluníčka a Hvězdičky, začátek v 10:15)  
18. 5. 2021 Pobyt v přírodě třídy Broučci – výjezd autobusem do Kopřivnice a výšlap na hrad Šostýn, odjezd od školky v 8:15, svačinku budou mít děti s sebou, návrat na oběd kolem 13:00
18. 5. 2021   Pobyt v přírodě – třídy Sluníčka a Hvězdičky, v 8:15 odjezd autobusem od školky do Hlučína na Dětský ranč, svačinku i oběd budou mít děti s sebou, návrat kolem 14:00.
19. 5. 2021   Pobyt v přírodě – třída Berušky, odjezd v 8:15 od školky na Hukvaldy, svačinku budou mít děti s sebou, na oběd se vracíme cca 12:00 – 12:30.
1. 6. 2021   Den dětí – výprava za pokladem (proběhne v rámci jednotlivých tříd v dopoledních hodinách)
10. 6. 2021   Školní výlet na hrad Starý Jičín, všechny třídy, odjezd od budovy školky 8:15, svačinky i obědy budou mít děti zajištěny s sebou. Návrat kolem 14:00 (Broučci a Berušky dříve).     
17. 6. 2021   Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ (v tělocvičně MŠ nebo v prostorách školní zahrady MŠ, začátek v 16:00) 
konec května – začátek června   tradiční fotografování tříd venku (bude upřesněno)

V průběhu měsíců květen a červen budou realizovány tematické Dny v přírodě v rámci jednotlivých tříd, informace budou včas vyvěšeny na nástěnkách a na webu školy.

Plánovaný Den pro rodiče s dětmi se letos neuskuteční, ostatní výše uvedené akce se uskuteční za předpokladu, že to situace kolem rozvolňování protiepidemických opatření umožní.   

Náměty na činnosti pro Berušky

Milé Berušky!

Do školky už mohou starší kamarádi ze třídy Sluníček a předškoláci z Hvězdiček, ale vy ještě musíte být pár dní doma. Posíláme vám s paní učitelkou náměty, které bychom spolu probírali ve třídě. V tomto týdnu bychom si povídali o povolání. Zasíláme vám několik typů, aktivit na doma a inspirací, jak si s dětmi zkrátit čas a jak je zabavit. (Pokračování textu…)

Náměty na činnosti pro děti ze třídy Berušky

Milé Berušky, je to smutné, ale stále ještě nemůžeme být spolu ve školce. Už se nám po vás moc a moc stýská a těšíme se, až vás zase budeme mít ve třídě.

Připravily jsme pro vás další nápady, jak trávit čas doma. Ve školce bychom si teď povídali o dopravních prostředcích, o cestování, o výletech. Také bychom si na jeden takový výlet zajeli autobusem. (Pokračování textu…)

Ahoj kluci, holky a dospěláci!

Jaro je tady. Sluníčko už krásně hřeje, probouzí se příroda, barevný svět kolem nás. Zazelenala se tráva a kvetou prvé jarní květinky. Určitě chodíte ven a užíváte si teplého, svěžího vzduchu. Pak máte hned lepší náladu.

Čtěte víc…

p. uč. Iva

Náměty 22.-26. 3.

Milé Berušky,

 Do školky stále ještě nemůžeme. Je to smutné, všem paním učitelkám se po vás moc stýská a už se nemůžou dočkat, až se zase všichni potkáme.

Kdybychom teď byli spolu, povídali bychom si o včelkách, které se na jaře probudily a vyletěly z úlů, o motýlcích, kteří už se také probouzejí a hledají venku první květinky, o čmelácích, vosách a dalším hmyzu, i o přírodě, která už snad bude konečně jarní a plná barev. Na vycházkách bychom si prohlíželi květinky v zahradách, pozorovali bychom první včelky a motýlky, první ploštice na stromech a všechny další jarní krásy kolem nás. (Pokračování textu…)

Milé Berušky a rodičové!

Nejsme spolu ve třídě už více jak týden, ale věřím, že se máte doma fajn a užíváte si sluníčka a probouzející se přírody. Už jste našli na procházkách nějaké rozkvetlé květinky? Poslouchali jste, jak zpívají ptáčci a viděli jste je? Já už jsem dokonce slyšela i skřivánka. Až půjdete ven, určitě se zaposlouchejte a uslyšíte vrabečky, sýkorky a kosa, zkuste je taky podle zpěvu najít a pozorovat.

V tomto týdnu nás zima ještě potrápí a má i zapršet, proto vám posílám pár námětů, písničku, básničku a taky cvičení nebo tanečky, ať se doma zabavíte a taky se něčemu přiučíte. Mějte se moc hezky a hlavně buďte zdraví.                                                                           

 P. uč. Iva (Pokračování textu…)

Týdenní plán

berusky1_5

Plán akcí na měsíc únor

8. 2. 2021 Sférické kino – všechny třídy shlédnou program postupně během dopoledne v prostorách tělocvičny MŠ, promítací stan bude po každém představení min. 15 minut větrán a desinfikován
15. – 19. 2. 2021 Jarní prázdniny – MŠ bude mít omezený provoz v budově Nad Zámkem (třídy Broučci a Berušky)

Během jarních měsíců bychom měli znát náhradní termíny pro vzdělávací programy ve Velkém světě techniky Vítkovice, rodiče se o akci včas dozvědí na nástěnkách a na webových stránkách školy.