Starší příspěvky

Obec Stará Ves n. O.

Informace z Berušek

Plán akcí na měsíc duben

5. 4. 2023 Divadelní představení souboru Divadélko Košatka, děti ho shlédnou v dopoledních hodinách.
6. 4. 2023  Velikonoční prázdniny – v MŠ omezený provoz, zájem o docházku v tento den, prosíme, zapište nejpozději do 4. 4. 2023 do archů v šatnách
25. 4. 2023 Divadelní představení ve školce – pohádka Dlouhý Široký a Bystrozraký pro děti ze tříd Sluníčka a Hvězdičky, začátek v 10:00
25. 4. 2023 Divadelní představení O Blýskavém Prasátku – výlet do Divadla loutek Ostrava pro třídy Broučci a Berušky, odjezd autobusem v 9:30. (děti ze tříd Sluníčka a Hvězdičky pojedou do Divadla loutek Ostrava v měsíci červnu)  
v průběhu dubna Den v přírodě – datum (dle aktuálního počasí) a další podrobnosti sdělíme na nástěnkách ve třídách a na webu  
27. 4. 2023 „Vítání jara“ – společná akce pro rodiče a děti ze ZŠ a MŠ, tvořivé dílničky, výstava prací. 16:00 – 19:00 ve vestibulu ZŠ.   

Valašské muzeum – Berušky

Rožnov Berušky

Den v přírodě – Berušky

Den v přírodě Berušky

Omezený provoz v MŠ v době jarních prázdnin

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že provoz mateřské školy v době Jarních prázdnin, tj. od 6. do 10. března 2023, bude v budově Nad Zámkem 497 ve třídách Broučci a Berušky. Děti ze třídy Hvězdičky budou ve třídě Berušky a děti ze třídy Sluníčka budou ve třídě Broučci. 

Prosíme všechny rodiče dětí ze tříd Sluníčka a Hvězdičky, které jsou přihlášené k docházce o prázdninách, aby v pátek 3. 3. 2023 odnesli svým dětem věci ze šaten a v pondělí 6. 3. 2023 jim je přinesli do šatny Berušek nebo Broučků. Děkujeme. 

Plán na měsíc březen pro MŠ

   

6. 3. – 10. 3. 2023 Jarní prázdniny – omezený provoz v MŠ. Zájem o docházku vyznačí rodiče do tabulky umístěné v šatně. Děkujeme za její vyplnění
 16. 3. 2023 Promítání sférického kina – pro všechny třídy postupně během dopoledne v tělocvičně MŠ
27. 3. 2023 Divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký (pohádka především o bezpečnosti) pro třídy Broučci a Berušky (děti ze tříd Sluníčka a Hvězdičky uvidí tuto pohádku v měsíci dubnu)
30. 3. 2023 výlet do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde se děti ze tříd Broučci a Berušky zúčastní edukačního programu „Vítání jara“. Děti ze tříd Sluníčka a Hvězdičky pojedou do Rožnova 3. 5. 2023 na edukační program „Obecná škola“    
konec března Den v přírodě “Přišlo jaro do Vsi” – datum (dle aktuálního počasí) a další podrobnosti sdělíme na nástěnkách ve třídách a na webu  

Karneval u Berušek

karnewval v Beruškách

Den v přírodě

Den v přírodě - Výprava za zvířátky do zimní přírody

Beseda s Myslivcem u Berušek

Beseda s myslivcem

Plán pro MŠ na měsíc leden

6. 1. 2023 návštěva v kostele, prohlídka Betléma – Hvězdičky od 9:00, Berušky od 9:30, Broučci od 10:00, Sluníčka od 10:30
16. 1. 2023  Divadlo Koloběžka – divadelní představení “Rodina Palečkovic”, začátek pro třídy Broučci a Berušky v 9:00, pro třídy Sluníčka a Hvězdičky v 10:15.
leden až únor Během ledna a února uspořádáme pro děti v rámci jednotlivých tříd Zimní olympiádu. Děti budou soutěžit v různých zimních sportech a disciplínách venku i ve třídě. Soutěže budou naplánovány podle aktuálního počasí vždy v dopoledních hodinách.  
   

Vánoční pozdrav od Berušek

https://youtu.be/X2koWnESzNk