Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Školní rok začal

Ve čtvrtek  1. 9. 2022 jsme slavnostně zahájili školní rok 2022/2023. Tradičního přivítání se zúčastnilo vedení školy, pan starosta Ing. Dalibor Dvořák a poprvé pan farář Mgr. Jakub Dominik Štefík. Přivítali jsme  251 školáků, z toho 27 prvňáčků a v mateřské škole 94 dětí.

Na začátku roku se převážná většina alespoň těch mladších žáků do školy těšila. Doufám, že jim to vydrží a my všichni zaměstnanci je po celý rok budeme motivovat. Máme krásné sportovní zázemí za školou, které budeme co nejvíce využívat nejen k výuce, ale i k mimoškolním aktivitám.

Chtěla bych poděkovat paní Kolbové, která nám na začátku školního roku přivezla sponzorský dar – obaly, složky, kancelářské potřeby, které budou k dispozici našim dětem. Děkuji paní Machancové za fotografie ze slavnostního zahájení školního roku. Poděkování patří i panu Milanu Sýkorovi za záznam slavnostního uvítání a Filipu Deklevovi za záznam a fotografie z dronu.

Krásný a poklidný škoní rok. Foto