Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Informace ze Sluníček

Plán akcí pro mateřskou školu na měsíc září

4. 9. 2023 Zahájení školního roku 2023-2024 a přivítání dětí ve třídách, nově příchozí děti se seznamují s prostředím MŠ
5. 9. 2023 Seznámení se školní zahradou
6. 9. 2023 Začátek plaveckého výcviku pro předškoláky – Bazén Brušperk – odjezd od budovy školy v 8:00, návrat v 10:25
7.– 8. 9.2023 Vycházka do lesoparku, hry na novém povrchu
2. polovina září Den v přírodě pro děti ze tříd Sluníčka, Hvězdičky a Broučci – podrobné informace na webu školky a na nástěnkách ve třídách
18. 9. 2023 Třídní schůzky ve třídách Broučci a Berušky, začátek v 16:30
21. 9. 2023 Třídní schůzky ve třídě Hvězdičky, začátek v 16:30
Třídní schůzky ve třídě Sluníčka, začátek v 16:00