Starší příspěvky

  • expand2021 (104)
  • expand2020 (187)
  • expand2019 (145)
  • expand2018 (126)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Informace ze Sluníček

Pasování na školáky

Plakátek pasování - 23. 6. 2021

Dravci

Dne 18. 6. 2021 od 9:00 do 10:30 proběhne na travnatém hřišti pod budovou MŠ (Nad Zámkem) ukázka výcviku dravých ptáků a povídání o jejich životě. Zúčastní se jí všechny děti z mateřské školy a žáci ZŠ. Akce je hrazena z prostředků SRPŠ.   

Dětský ranč v Hlučíně

Pobyt na Dětském ranči - Sluníčka

Plán akcí MŠ na květen a červen 2021

10. 5. 2021   Znovuotevření mateřské školy v běžném provozu, děti ve vnitřních prostorách bez roušek a bez povinnosti testování, ostatní   hygienická opatření zůstávají v platnosti
12. 5. 2021   Májový karneval třídy Berušky – začátek v 9:00 v tělocvičně MŠ, prosíme, dejte dětem nějakou jednoduchou masku
13. 5. 2021   Divadélko Ententýky ve školce (představení proběhne v tělocvičně MŠ za dodržení všech potřebných hygienických a   bezpečnostních opatření), Trampská pohádka, pro třídy Broučci a Berušky začátek v 9:00, pro třídy Sluníčka a Hvězdičky, začátek v 10:15)  
18. 5. 2021 Pobyt v přírodě třídy Broučci – výjezd autobusem do Kopřivnice a výšlap na hrad Šostýn, odjezd od školky v 8:15, svačinku budou mít děti s sebou, návrat na oběd kolem 13:00
18. 5. 2021   Pobyt v přírodě – třídy Sluníčka a Hvězdičky, v 8:15 odjezd autobusem od školky do Hlučína na Dětský ranč, svačinku i oběd budou mít děti s sebou, návrat kolem 14:00.
19. 5. 2021   Pobyt v přírodě – třída Berušky, odjezd v 8:15 od školky na Hukvaldy, svačinku budou mít děti s sebou, na oběd se vracíme cca 12:00 – 12:30.
1. 6. 2021   Den dětí – výprava za pokladem (proběhne v rámci jednotlivých tříd v dopoledních hodinách)
10. 6. 2021   Školní výlet na hrad Starý Jičín, všechny třídy, odjezd od budovy školky 8:15, svačinky i obědy budou mít děti zajištěny s sebou. Návrat kolem 14:00 (Broučci a Berušky dříve).     
17. 6. 2021   Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ (v tělocvičně MŠ nebo v prostorách školní zahrady MŠ, začátek v 16:00) 
konec května – začátek června   tradiční fotografování tříd venku (bude upřesněno)

V průběhu měsíců květen a červen budou realizovány tematické Dny v přírodě v rámci jednotlivých tříd, informace budou včas vyvěšeny na nástěnkách a na webu školy.

Plánovaný Den pro rodiče s dětmi se letos neuskuteční, ostatní výše uvedené akce se uskuteční za předpokladu, že to situace kolem rozvolňování protiepidemických opatření umožní.   

Hody, hody, doprovody

Vzdělávací činnosti od 29. 3. 2021

Milé sluníčka,

moc Vás s paní učitelkou Dankou zdravíme a přejeme hodně sil k plnění úkolů. Doufám, že jste všichni zdraví a užíváte si krásných dní. Tento týden má už být tepleji, takže sluníčka bude určitě více než doposud 😊

Už se nám blíží Velikonoce, tak doufám, že se na ně těšíte. Budou sice omezené, ale v rámci možností si je určitě všichni užijeme. Doma si s maminkou uděláte velikonoční výzdobu, upečete si velikonočního beránka nebo mazanec, namalujete vajíčka.

Posílám dalších 5 pracovních listů, které máte za úkol vyplnit, založit do složky a po otevření MŠ je přinést. Doufám, že se Vám daří tyto úkoly plnit, je to na procvičování, což se Vám do 1. třídy bude náramně hodit.

(Pokračování textu…)

Týden 22. – 26. 3. 2021

Milé děti, i když to tak za oknem zatím nevypadá, o víkendu podle kalendáře začalo jaro. Určitě jste už venku viděli první sněženky, možná i krokusy nebo žluté orseje. Spousta květinek ještě čeká pod zemí, až je teplé paprsky sluníčka probudí a vytáhnou ven. Zdravíme vás s paní učitelkou Míšou a posíláme na další várku pracovních listů (k založení a vybarvení políček), pohádku o kočičkách a pár dalších úkolů pro zábavu.

Zde jsou pracovní listy k založení, na každý den jeden:

Zde prosím vložit PL 16, PL 17, PL 18, PL 19, PL 20 (Pokračování textu…)

Jaro ťuká na dveře (15.3. – 19. 3.)

Milé děti, maminky a tatínkové,

máme už za sebou 2 týdny distanční výuky a jdeme do týdne třetího. Doufám, že se Vám daří průběžně plnit zadané pracovní úkoly. Věřím, že ano, protože vím, že jste sluníčka šikulky 😊

S paní učitelkou Dankou Vás srdečně zdravíme a doufáme, že se už brzy ve školce zase setkáme. Jarní sluníčko nás láká do přírody na procházku, tak se jděte projít ven. Procházka velmi prospěje Vašemu zdraví. Až přijdete z procházky, nakreslete obrázek, co jste všechno na procházce viděli. Nakreslený a vybarvený obrázek si vložte do složky k vypracovaným pracovním listům. Až budeme ve školce, společně se na obrázky podíváme 😊

Také máte na tento týden dalších 5 pracovních listů, které si vyplníte, založíte do složky a až se nám školky zase otevřou je přinesete. Nezapomeňte si vybarvit políčko v záznamovém archu.

PL 11, PL 12, PL 13, PL 14, PL 15 (Pokračování textu…)

Týdenní plán od 8. 3. 2021

Milé děti,

Moc vás všechny s paní učitelkou Míšou zdravíme a doufáme, že se máte dobře. Protože už jste předškoláci, posíláme vám pracovní listy na tento týden. Doufám, že máte vytištěný list s čísly, holčičkou a chlapečkem a máte splněných prvních pět úkolů a vybarvených prvních pět okýnek s čísly. Tento týden vás čekají úkoly, pomocí kterých si procvičíte vše, co by měl předškolák zvládat – procvičíte zrak, sluch, počítání, kde je nahoře, dole, ale i vlevo a vpravo. Procvičíte i ruku, nezapomeňte si tužku vždy chytit „do zobáčku“ 😊. Na konci týdne byste měli mít hotovo celkem pět pracovních listů a na listu s holčičkou a chlapečkem vybarveno celkem deset okének. Tyto listy si prosím zakládejte a doneste po otevření do mateřské školy, bude vás čekat malá odměna.

I když to tak teď venku nevypadá, pomaličku se blíží jaro. Sluníčko má čím dál větší sílu a začíná ze studené země vytahovat první kytičky a semínka. Určitě někteří z vás pomáhají doma se sázením semínek. Posílám vám o semínku jednu pohádku, až se na ni podíváte, můžete ji zkusit povyprávět mamince nebo tatínkovi a namalovat obrázek:

Pohádka Křemílek a Vochomůrka – Jak zasadili semínko https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U&ab_channel=MsOsiolek

Můžete si zkusit také zasadit semínka, zrovna jako Křemílek a Vochomůrka.

Budete na to potřebovat:

  • Kelímek nebo mističku
  • Trošku vaty
  • Semínka řeřichy

A co s tím? Jako první si kelímek můžete ozdobit. Pak dáte na dno kelímku trošku vaty a nalijete trošičku vody. Nakonec nasypete semínka a dáte na okno, aby řeřicha měla světlo.

Když ji budete pěkně zalévat, určitě vám taky takhle pěkně vyroste. Můžete ji pak sníst jen tak, nebo si s ní ozdobit třeba chleba s máslem 😊.

Posílám vám taky naše známe cvičení, třeba pomůže přivolat sluníčko:

POZDRAV SLUNCI

Než mi ráno začne školka, postavím se jako hora.

 S nádechem mi ruce vzhůru kreslí oblouk jako duhu.

Sluníčko, teď se ti klaním, podívám se ke svým dlaním.

Skočím a v ten okamžik zpevním se jak jezevčík.

Jako kočka po ránu nahrbím se, protáhnu.

Mlíčko z misky posnídám, v kobře záda rozhýbám.

Syčím, hlavou otáčím a divit se nestačím.

Jak krásně mi půjde dnes protáhnout se jako pes.

Dopředu jak žába skočím, nohy propnu, nebo skrčím.

Ruce duhu malují, já se rovnám ve stoji.

A pak dlaně pomaličku zvedají se ke sluníčku.

Zdravím ho, pevný jak hora. Krásný den všem, školka volá!

A pro zájemce posílám ještě něco navíc: 

paní učitelka Daniela

 

Vzdělávací činnosti

Vážení rodiče a milé děti,

protože nám opět uzavřeli mateřské školy, je na nás, abychom Vám jako učitelky poslaly nějaké nápady, básničky, písničky a pracovní listy.

S paní učitelkou Dankou jsme si pro Vás připravily záznamový arch, který si prosím, pokud máte možnost, vytiskněte. Kdo by neměl možnost vytisknutí, prosím, ozvěte se nám na náš email.

Pracovní listy jsou očíslované. Každý den si vypracujte s rodiči jeden pracovní list, a pak si do záznamového archu poznačte, že ho máte hotový. Záznamový arch společně s vypracovanými pracovními listy si můžete zakládat do složky a poté, až se nám mateřské školy zase otevřou, je přinesete. Po splnění všech pracovních listů na Vás po návratu do mateřské školy bude čekat malé překvapení 😊 (Pokračování textu…)

Akce na měsíc únor

8. 2. 2021 Sférické kino – všechny třídy shlédnou program postupně během dopoledne v prostorách tělocvičny MŠ, promítací stan bude po každém představení min. 15 minut větrán a desinfikován
15. – 19. 2. 2021 Jarní prázdniny – MŠ bude mít omezený provoz v budově Nad Zámkem (třídy Broučci a Berušky)
22. – 26. 2 2021 lyžařský výcvik pro třídy Hvězdičky a Sluníčka (přesný čas odjezdu bude upřesněn po jednání s lyžařskou školou)   

Během jarních měsíců bychom měli znát náhradní termíny pro vzdělávací programy ve Velkém světě techniky Vítkovice, rodiče se o akci včas dozvědí na nástěnkách a na webových stránkách školy.