Starší příspěvky

 • expand2021 (7)
 • expand2020 (194)
 • expand2019 (145)
 • expand2018 (126)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Informace z Hvězdiček

Vánoční besídka u Hvězdiček

Plán akcí na měsíc prosinec

4. 12. 2020 Mikuláš ve školce – návštěva čerta, anděla a Mikuláše ve třídách v dopoledních hodinách
polovina prosince Pečení perníčků v rámci jednotlivých tříd
2. polovina prosince Den v přírodě – „Vánoční stromeček pro zvířátka“
18. 12. 2020 Vánoční nadílka ve třídách, rozbalení dárků pod stromečkem
23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny

 

Poznávám své tělo

Vážení rodiče a milé děti,
pro inspiraci a procvičování vkládám listopadový tematický plán, říkanky, pracovní listy, dále např. návrh na pracovní činnost “Maminčiny zoubky” – obkreslování stříhání, lepení z barevných papírů. Kdo z vás má doma nějaký hudební nástroj, kytaru, klavír flétnu aj., mohou vám rodiče zahrát, či zazpívat společně písničku o “Sově”.
Mějte se hezky, těšíme se s dětmi na vás.
                                                 S pozdravem a přáním ještě snad slunečných listopadových dnů Vám přeje p. uč. Karin
 

Listopad 2020 – Integrovaný blok: Moje tělo a zdraví

Téma 3: Ve zdravém těle zdravý duch

Týdenní téma: Poznávám své tělo, od 9. 11. – 20. 11. 2020

___________________________________________________

Předpokládané didakticky zacílené činnosti:

Činnosti rozvíjející poznání:

 • vyprávění spontánních zážitků po víkendu; rozhovory dětí v kroužku
 • rozhovory v komunikačním kruhu – rozvoj poznatků o svém zdraví a vědomosti o těle, popis celého těla, párové orgány, správně pojmenovat a ukázat
 • přemýšlení s otázkami např. Když onemocním?; Co nás může nakazit? – povídání a rozvoj vědomostí založené na vlastní zkušenosti (bacily) – motivační říkanka –„Byl jeden bacil“; Co prospívá zdraví?…
 • rozhovory a souvislé vyjadřování podle didaktického obrazu – Moje tělo a zdraví – Co vidíš na obrázku?… aj.
 • Lékárnička první pomoci – praktická ukázka – Co všechno v lékárničce najdeme? – správně pojmenovat
 • rozvíjení vědomostí a vyprávění vlastních zkušeností s tematickou otázkou – U zubaře? – motivační říkanka – „Řízy, řízy….
 • vyprávění s Líbou – Zoubky jako perličky – snaha pochopit, co je zdravé
 • zmínka ke dni 11. 11. – Svatý Martin – pochopit význam pranostiky + říkanka
 • rozhovory s dětmi – Co se skrývá uvnitř našeho těla? (vyjmenovat, ukázat na vlastním těle, kde se nachází vnitřní orgány, ohmatat si své tělo – Co tam cítíš?…)
 • pozorování lupou (vlasy, kůže, dlaně…)
 • prohlížení encyklopedií
 • seznámení a procvičování všech smyslů (smyslů)
 • hmatová hra se zavázanýma očima
 • sluchové pexeso
 • Optotyp – pojmenovávání předmětů, procvičení levého a pravého oka
 • Co zmizelo? – obdoba Kimmovy hry (tematicky zaměřeno)
 • Námětová hra:U ušního lékaře
 • sluchová hra Na ozvěnu
 • Stejná stavba – procvičení zraku, paměti – předmatematické dovednosti

(Pokračování textu…)

Návrh činností od 2. 11. – 6. 11. 2020

Dobrý den, vážení rodiče, milé děti ze sluníček a hvězdiček. I tento první listopadový týden Vám posílám něco pro inspiraci. S rodiči si můžete zazpívat písničku, naučit se básničku, vypracovat pracovní listy. Také si můžete vyrobit vlastního broučka třeba z plastelíny 🙂

Hodně zdraví Vám přeje p. učitelka Míša

Uspávání broučků

Návrh činností od 2. 11. – 6. 11. 2020

Logické činnosti:

 • Seznamování se způsobem života brouků prostřednictvím encyklopedií, leporel, obrázkových materiálů – vyhledávání
 • Znát, že existují nejen druhy užitečných broučků, ale i broučci škodliví
 • Seznamování s číselnou řadou v rozsahu první desítky
 • Vyhledávání rozdílů v podobných obrázcích
 • PL – Slunéčka sedmitečná

(Pokračování textu…)

Inspirace pro poslední říjnový týden

Vážení rodiče a milé děti ze třídy Hvězdičky a Sluníčka,
opět Vám vkládám pro inspiraci pár námětů na tvoření s dětmi v této nelehké době. Věřím, že se společně zabavíte a bude Vám tento příspěvek malou inspirací ke společně stráveným chvílím.
Přeji všem pevné zdraví a hodně úsměvů na tváři.
S pozdravem a přáním všeho dobrého paní učitelka Eliška

Pozdrav nemocným dětem

Dobrý den moje sluníčka, maminky a tatínkové,
protože jsou mnohé z dětí ze třídy Sluníčka a Hvězdičky nemocné nebo zůstaly tento týden doma, posílám Vám pro inspiraci plán na tento týden a pracovní listy, říkanku a písničku, aby se mohly i děti, které nejsou ve školce, doma s rodiči podívat, co právě děláme a vyzkoušet si vypracovat pracovní list, zazpívat si novou písničku a naučit se říkanku nebo si třeba vyrobit malého dráčka jako zápich na špejli, třeba do květináče.
S přáním pěkného dne i celého týdne se na Vás těší paní učitelka Míša