Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Soutěž mladých zoologů

Dne 9. listopadu 2022 se vybraní žáci 2. stupně zúčastnili soutěže  Soutěž mladých zoologů v ostravské ZOO. Tématem letošního ročníku byli Primáti. Naši školu reprezentovaly 2 pětice žáků z 6. ročníku a po jedné skupině ze 7. a 8. ročníku. Test byl náročný a přes velkou konkurenci jsme velmi pěkně uspěli. Žáci 6.B (Korbelová Elen, Novobilská Natálie, Bujnochová Sabina, Špidlová Julie a Dvorský Daniel) se umístili z našich soutěžících nejlépe. Získali 27 bodů, na postup ztratili pouhé 3 body a obsadili 13. příčku. Ostatní skupiny se  umístily převážně v horní polovině výsledkové listiny. Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme úspěchy nejen v dalších přírodovědných soutěžích. Foto

Mgr. Jana Boháčová