Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Přírodovědný klokan

I v letošním školním roce proběhla na naší škole soutěž PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. Této soutěže se každoročně účastní žáci 8. a 9. tříd, aby si prověřili své znalosti z přírodovědných předmětů jako je zeměpis, fyzika, přírodopis, chemie a matematika. Do soutěže se zapojilo 27 ostravských škol, tedy celkem 943 žáků. Na naší škole byl nejúspěšnějším řešitelem žák 9. třídy Matyáš Jarolím (v rámci ostravských škol byl na 52. místě). Dalšími úspěšnými řešiteli byla Kateřina Dostálová (9. třída) a Adam Jančák (9. třída). Všem účastníkům děkujeme a vítězům blahopřejeme. 

Eva Dohnalová