Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Bobřík informatiky

Naše škola se poprvé zúčastnila soutěže zvané BOBŘÍK INFORMATIKY. Národní kolo proběhlo na školách během dvou týdnů v měsíci listopadu. Soutěž probíhala na počítačích formou online testu, kdy soutěžící vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce. Otázky byly z oblastí informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěžili jsme ve třech věkových kategorií. Kategorie MINI – 5. třída, kategorie BENJAMIN – 6. a 7. třída a kategorie KADET – 8. a 9. třída. 

Úspěšným řešitelem se stal ten, kdo získal 120 bodů (tedy polovinu maximálního zisku). 

Úspěšní řešitelé: 

Kategorie MINI: 1. místo – Bruno Jankovič (152 bodů), 2. místo – Stella Filipcová (129 bodů), 3. místo – Adriana Sklářová (128 bodů), 4. místo – Tomáš Buchta (120 bodů). 

Kategorie BENJAMIN: 1. místo – Filip Palička (140 bodů), 2. místo – Štěpán Hutěčka (125 bodů), 3. místo – Radim Tyleček (120 bodů). 

Úspěšným řešitelům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme.  

                                                                                                                                                                                                                               Eva Dohnalová, Leoš Havránek