Zápis do 1. ročníku školního roku 2023/2024

U zápisu pro školní rok 2023/24 bylo 44 dětí. Předškoláci tak mají za sebou první zkoušku. Sedmi dětem byl udělen odklad povinné školní docházky, jedna žádost o odklad ještě byla podána. 37 dětí bylo k základnímu vzdělávání přijato. Všechny děti to zvládly na výbornou, některé se zpočátku trošičku styděly, ale všechny se usmívaly a s úsměvem na tváři si na závěr převzaly dárečky.  Nyní si ještě užijí poslední měsíce v mateřské škole se svými paními učitelkami, kterým patří poděkování za přípravu všech předškoláků. Ve školním roce 2023/24 tak budou otevřeny dvě první třídy. Foto

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24