Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

O Zlatovlásce

To byl název letošní pohádky, kterou nastudovalo košatecké divadélko. Jsme velmi rádi, že jsme mohli představení zhlédnout v naší škole. Divadélko vystoupilo hned dvakrát: pro žáky 3. – 7. třídy a poté pro děti MŠ a žáky 1. a 2. třídy. Diváci velmi pozorně sledovali mistrovské vystoupení svých spolužáků a jejich výkony patřičně ocenili. Pohádka O Zlatovlásce patří mezi velmi oblíbené pohádky všech generací a právě košatecké divadélko nám ji opět připomenulo a moc se jim to povedlo. Děkujeme hlavní vedoucí paní Ivě Chmelíčkové za nádherný zážitek. Foto