Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

EVVO – Mokřady a tajemství ztracené vody

Školní recyklační program Recyklohraní, do kterého jsme zapojení, vyhlásilo úkol s tématikou Mokřady a tajemství ztracené vody. Je to reakce na ubývání vody v naší krajině, které je způsobeno dlouhotrvajícím suchem, čímž trpí rostliny i živočichové. Tento úkol měl žákům ukázat, jaký význam mají mokřady a jak je důležité jejich obnovování a budování. Mokřady nám jednak udržují vodu v krajině, jednak slouží jako ochrana před záplavami, ale také jsou domovem mnoha živočichů a rostlin. Zadání bylo rozděleno do jednotlivých věkových kategorií (I. st., II. st). Na prvním stupni se tohoto úkolu ujali žáci 4. třídy pod vedením paní učitelky Sylvy Janečkové. V hodinách přírodovědy si žáci s paní učitelkou vykládali o vodě, mokřadech aj., pracovali s daným schématem a pouštěli si instruktážní videa. Poté ve skupinách vyplňovali pracovní listy, hráli Kvarteto – Život v mokřadech nebo vybarvovali omalovánky. Na druhém stupni se do úkolu pustili v rámci přírodopisu žáci 6. tříd a žáci navštěvující přírodovědný kroužek. Vše pod vedením paní učitelky Jany Boháčové. Na úvod si žáci pustili krátké tematické a instruktážní video s názvem Mokřady a tajemství ztracené vody. Poté vypracovali pracovní list, vytvořili společný projekt a na závěr navštívili mokřad nacházející se v blízkosti naší školy. Chci poděkovat všem za pěkné zpracování úkolů. A připomenout, jak je důležité starat se o přírodu kolem nás. Schéma a význam mokřadů, Foto 4. třída, Foto 6. třída

                                                                                                                                                  Eva Dohnalová