Sportovní den

V posledním týdnu školního roku 2023/24 jsme pro naše žáky připravili SPORTOVNÍ DEN.

Žáci osmé a částečně deváté třídy byli připraveni na stanovištích, aby sledovali, měřili a pískali jejich výkony. Od první do sedmé třídy si sportovci změřili síly ve třech atletických disciplínách. Aby si tento den všichni užili, byly připraveny i zábavné sportovní disciplíny, děti si také  zahrály kopanou, florbal, vyzkoušely si střelbu na koš.

Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se…heslo, které se nám dnes podařilo naplnit. Hodnotily se tři základní disciplíny, každá zvlášť v kategorii chlapců a dívek – běh na 50 m, skok daleký, hod plným míčem. Tři medaile se podařilo vybojovat celkem dvanácti žákům od první do sedmé třídy.

Ani ostatní děti nezůstaly stranou, vybojovaly alespoň jednu, dvě medaile. Absolutními vítězi se 3 zlatými medailemi se stali Martin Nágl ze 6. A třídy a Anna Velímová ze 7. A třídy.

Všem gratulujeme ke sportovním výkonům. Poděkování patří našim žákům na stanovištích a všem, kteří se do našeho sportování zapojili. Foto

Romana Němcová, Jindra Staňková