Vyhodnocení třeťáků

Výherci výtvarné soutěže Ledová královna:

Ve výtvarné soutěži byly vyprány tři nejzdařilejší práce. A tady jsou výherci: Maxim Blaheta, Tobias Dekleva, Agáta Bukovická, Lucie Mjutinová, Nikol Kubíčková a Sofie Štěpánová

Celoroční vědomostní soutěž třeťáků:

Celý rok sbírali žáci 3. třídy lepící obrázky. Ty jim byli odměnou za vědomosti a práci pro skupinu, za zdařilé výtvarné výtvory i za mimořádné úspěchy jednotlivců. Všechny body vlepovali do skupinové hrací karty, kterou si na začátku sami společně vytvořili. Foto

Zdenka Chvostková