Školní výlet

Dne 13. 6. 2024 se děti 5., 6.A a 6.B třídy vydaly na školní výlet do města Olomouce. Nejprve navštívily Pevnost poznání, což je první interaktivní muzeum popularizace vědy na střední Moravě poskytující neformální prostředí pro hravé objevování přírodních a společenských jevů. V rámci expozice Rozum v hrsti řešily logické úlohy, hlavolamy, šifry a mnoho dalších úloh. Dále si zkusily navrhnout své vlastní město a stát se architektem budoucnosti. Na závěr si žáci prohlédli památky tohoto historického města. Počasí nám přálo a všichni jsme si tento den velmi užili. Foto

                          Sylva Janečková, Romana Němcová, Alexandra Weczerková