Práce na projektu

V rámci našeho projektu se snažíme zaměřit na vztahy mezi dětmi, vnímání svých emocí, práce s naším já a řešení konfliktních situací. 

V září 2019 se žáci 6. ročníku zúčastnili adaptačního kurzu, kde pracovali na upevnění vztahů ve třídě a zapojení nových žáků, kteří přišli v tomto roce do třídy. 2 paní instruktorky měly připraveny aktivity pro děti od rána do večera. Do všech her a soutěží se děti aktivně zapojily a vychutnávali si výhry i prohry.  Foto

Na závěr došlo k hodnocení, které bylo velmi pozitivní.  

Táhneme za jeden provaz 

Dne 15. 11.  2019 se třídy 5. A, 5. B zúčastnily výukového programu Táhneme za jeden provaz. Pod vedením dvou lektorů si děti vyzkoušely různé aktivity neverbální i verbální komunikace, spolupráce, koordinace. Zároveň mohly zjistit i další zajímavé informace o sobě navzájem. Musely spolupracovat spolu navzájem a vnímat svého spolužáka. 

Dětem se program velmi líbil, aktivně se zapojovaly do všech aktivit. 

 Beseda se speciálním pedagogem 

Dne 21.11.2019 naši školu již navštívila paní speciální pedagožka Mgr. Marie Komárová s tématem Předcházíme poruchám učeníNáplní besedy pro rodiče žáků ZŠ byla problematika poruch učení u dětí, jako např. dyslexie, dysgrafie a praktické rady, jak těmto poruchám předcházet. Beseda se velice zdařila, zaznělo také mnoho zajímavých dotazů a otázek. Budeme se těšit na další spolupráci s touto velmi dobrou lektorkou.