Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Listopad 2021

Rozsvícení a zdobení vánočního stromečku. Ne vždy je všechno jen na těch nejstarších. Tentokrát vánoční stromeček nazdobili žáci 2. třídy. Společně jsme ho pak v pátek ráno na dálku z jednotlivých tříd rozsvítili.