Přírodovědný klokan

Dne 14.10. 2021 se žáci osmého a devátého ročníků zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. Otázky byly z přírodovědných oborů jako je chemie, fyzika, matematika, přírodopis a zeměpis. Této soutěže se zúčastnilo v rámci ostravských škol celkem 944 žáků. Nejúspěšnější řešitelkou na naší škole byla žákyně 8. třídy Klára Palagyová, která se v rámci ostravských škol umístila na 35. místě. Dalšími úspěšnými řešitelkami byla Veronika Slaná (9.třída) a Natálie Štegnerová (8.třída)Všem účastníkům děkujeme a děvčatům gratulujeme. 

                                                                                                        Boháčová J., Dohnalová E.