Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Dějepisná olympiáda

Po mnoha letech se naši žáci v minulém školním roce nezúčastnili jubilejního, 50. ročníku olympiády. Důvod je všeobecně známý, soutěž proběhla pouze provizorně, distančním způsobem. Byla to škoda, protože tehdejší osmáci, nebo někteří deváťáci, by se jistě prosadili.

Letošní ročník Dějepisné olympiády dostal název Šlechta v proměnách času. Řešitelé se potýkali s 15 úkoly různého typu, např. doplňovali text k učení o trojím lidu, podle obrázků určovali názvy sídel šlechty nebo poznávali stavitelské styly. Vzpomenete si: románský, gotický, renesanční… Možná trochu překvapivě činilo velké problémy jméno známého jihočeského rybníkáře – Jakuba Krčína z Jelčan.

Velmi dobře se s tématem vypořádal zejména vítěz soutěže, jak o tom svědčí zisk 53 bodů z celkově 60 možných, ale i další účastníci prokázali velice solidní vědomosti a úsudek.

Soutěž proběhla 18. 12. 2021, práci odevzdalo celkem 7 řešitelů z 8. a 9. třídy. Blahopřání patří vítězi – Maxmiliánu Ďatkovi z 8. ročníku, který se nezalekl těžké konkurence v podání několika velmi bystrých a soutěžemi ostřílených deváťáků, dále také stříbrné medailistce Veronice Slané, bronzový skončil další deváťák Vojtěch Koval.

Přehled výsledků:

 

Pořadí Jméno Třída Body
1. Ďatko Maxmilián 8.A 53
2. Slaná Veronika 9.A 49
3. Koval Vojtěch 9.A 47
4. Otáhalová Klára 9.A 44
5. Bohoněk Jan 9.A 41
6. Jančák Adam 8.A 36
7. Janošec Filip 9.A 35

 

V okresním kole bude naši školu reprezentovat Maxmilián Ďatko.

Přejeme mu hodně štěstí!

Jaromír Chvostek