Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Hodnocení lyžařského výcviku

     Lyžařský výcvik pro děti ze tříd Sluníčka a Hvězdičky proběhl 6. – 10. 2. 2023 ve sportovním areálu Skalka a hodnotíme jej po všech stránkách jako velmi zdařilý. Doprava byla zajištěna kvalitním autobusem řízeným velmi příjemným panem řidičem. Autobus byl přistaven vždy včas a na místě bezpečném pro nástup dětí.

     Ihned po příjezdu do areálu si děti přebírali instruktoři lyžařské školy. Jejich přístup k dětem byl empatický, kamarádský a velmi profesionální. Dětem pomáhali s lyžařskou výstrojí a ihned s nimi odcházeli na rozcvičku. Poté si brali jednotlivé skupinky dětí rozdělené dle jejich lyžařských dovedností na svahy. Za velmi pozitivní jsme považovaly přesuny jednotlivých skupinek na různá stanoviště i během jednoho dne, pokud instruktor považoval za vhodné posunout úroveň výcviku dané skupiny a zvolit náročnější svah. Docházelo také k přesunům jednotlivců i v případě, že instruktor shledal potřebu dítě přeřadit do skupiny jiné úrovně tak, aby bylo jeho další zdokonalování na odpovídající úrovni.

     O přestávce měly děti zajištěn pitný režim, svačinku zajišťovala MŠ. Děti měly možnost si zajít na toaletu. Po přestávce děti pokračovaly v lyžařském výcviku.

     Počasí a sněhové podmínky byly zcela ideální, svahy byly dobře upraveny a jednotlivé tratě připraveny pro různé úrovně lyžařských dovedností.

     Děti byly z každého dne nadšené a jejich lyžařské dovednosti se znatelně posunuly na vyšší úroveň. Těšily se nejen na lyžování, ale také na instruktory. Také rodičové chválili lyžařský kurz. Hlavně po víkendu, kdy jeli s dětmi na hory a mohli sami ohodnotit pokroky dětí při jízdě na lyžích.

     Děkujeme tímto organizátorům a instruktorům za po všech stránkách výborně připravený týden strávený na lyžích.

Jana SLANÁ

Ivana TRYBULOVSKÁ

Klára KONEČNÁ

Michaela STRAKOŠOVÁ