Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Berušky v červnu 2023

Poslední atrakcí bylo rýžování zlata, kde nás paní učitelky pustily opravdu až nakonec. I když jsme se trošku zamočili, tak nám to vůbec nevadilo, protože bylo teplo a svítilo i sluníčko. Výlet se nám moc líbil a opravdu se vydařil. Děkujeme našim sponzorům.