Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Hvězdičky v dubnu 2024

Naše výprava do Černého lesa k Jarkovskému potoku. Během ní jsme si zahráli celoprocházkovou hru "Povodeň". Tohle slovo mohly zvolat jen paní učitelky . Ve chvli kdy jej zavolali jsme se všichni museli honem rychle chytnou nějakého dřeva, stromu nebo čekoholiv takového. Na konci vycházky vzniklo ještě slovo "bomba", kdy jsme si museli dřepnout. Bylo to príma, jako celý den v přrodě. U potůčku jsme si zopakovali vše co víme o vodě, řekli si novou básničku, zkoušeli poznávat odkud kam teče (pravolevá orientace) a zahráli na louce hru podobnou našemu akváriu. "Na rybičky". Ty jsme museli pomoct zachránit před pyraní. A děti jich zachránili dost. Dali jsme si na pěkných lavičkách svačinku a šli dál, kde jsme po cestě ještě stavěli domečky pro skřítky. Všechny domečky byly moc krásné. :-) Ale čas utíkal, a tak jsme se museli rychle vrátit do školky k obědu.