Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Hvězdičky v dubnu 2024

V tomto týdnu jsme si povídali hodně o vlivu dopravních prostředků na přírodu a o vodě. Ta je pro nás všechny kolem důležitá. Pojmenovávali jsme jednotlivé dopravní prostředky a o tom, jak jejich výpary ovlivňují ovzduší. Mluvili jsme i o umývání aut v potoce a tak znečišťování vody. Potom jsme zkoušeli jaká je vše voda (teplá, studená, průhledná... může být i kalná, slaná apod.); zda ji můžeme slyšet a jak (kape, šumí, šplouchá....). Kde se vlastně všude s vodou můžeme potkat? Bylo to trochu víc povídání a o to víc hraní formou prožitků. Ale to v dalších příspěvcích.