Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 18. září 2018

 1. V první třídě byl zvolen nový třídní důvěrník a to za 1. – Kunčárová Veronika
 2. V 5.ročníku byl zvolen nový třídní důvěrník – Mgr. Štegnerová Monika
 3. V oddělní Hvězdiček v MŠ byl zvolen nový třídní důvěrník – Ing. Lenka Špidlová
 4. Byla nám představena nová zástupkyně školy – Mgr. Zuzana Stejskalová.
 5. Ranní družinu prozatím navštěvuje 6 dětí.
 6. Rodiče chtějí pro děti MŠ kvalitnější autobusy. SRPŠ a ZŠ žádá o upřesnění bezpečnostních požadavků. Škola používá pouze autobusy splňující bezpečnostní předpisy.
 7. Obec řeší požadavek rodičů na zřízení přechodu pro chodce u zámku. SRPŠ žádá rychlé řešení a navrhuje prodloužit chodník na straně parkoviště u zámku nebo situaci řešit aspoň dopravní značkou.
 8. Na podnět rodičů MŠ jsme zjišťovali je-li zajištěno WC pro děti MŠ na školním hřišti pod zámkem. Možnost použití WC na zámku nebo MŠ.
 9. V příštím roce se může na základě provedených úprav sociálního zařízení v budově ZŠ navýšit počet dětí MŠ o 3 děti z 90 na 93.
 10. SRPŠ žádá o možnost přes E-stravu odhlašovat obědy do 7 h. ráno týž den, alespoň v pondělí.
 11. Rodiče nižších ročníků by chtěli umožnit posílat DÚ na mail rodičů. ZŠ však upozornila, že DÚ jsou pro děti a měli by se takto učit povinnosti a odpovědnosti.
 12. SRPŠ schválila dar škole ve výši 250,- Kč pro ZŠ a 600,- Kč pro MŠ.
 13. SRPŠ byl předložen přehled čerpání finančních prostředků za minulý rok. Byl schválen nákup taburetů, koberce a televizoru do učebny Hudební výchovy z prostředků SRPŠ.
 14. Termín plesu je potvrzen na 1.3.2019.
 15. Další schůzka SRPŠ bude 6. listopadu 2018 po skončení třídních schůzek.

Přítomni :

Mgr. Yveta Kunzová, Mgr. Zuzana Stejskalová, Lenka Křížová, MVDr. Jitka Rohelová (9.), Ing. Petra Paličková(3.A),  Lenka Čejková (6.), Sylvie Chalupová Maxová (7.), Eliška Petrošová (4.B), Marian Nykel (2.B), Ing. Pavel Raška (2.A), Diana Kraus (8.), Kamila Pavelková (Berušky), Bc. Renáta Pecháčková (Sluníčka), Lenka Špidlová (Hvězdičky), Ing. Václav Šmýra (4.A), Ing. Martin Tyleček (předseda školské rady)

Omluveni : Zahradníková (MŠ)

Zapsala Lenka Čejková, člen spolku, dne 18.9.2018.