Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Velká cena malých zoologů

Dne 15.9. 2021 se 4 sedmičlenná družstva vybraných žáků ze 4. třídy a 5. tříd zúčastnila tradiční soutěže Velká cena malých zoologů, letos s tématem “ Motýli ČR“ (Základní anatomie, vývojová stadia, živné rostliny, denní i noční motýli vyskytující se v přírodě České republiky, invazní druhy, ohrožení a ochrana, zajímavosti.) Tuto akci každoročně organizuje ZOO Ostrava a je o ni velký zájem.

Žáci během stanovené trasy plnili na jednotlivých stanovištích zadané úkoly z oblasti prvouky a přírodovědy a snažili se dostat do cíle co nejrychleji. Dětem se akce velmi líbila, byly velmi spokojené s ozvláštněním výuky a těší se na další ročník této soutěže.

S. Janečková