Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Pantomima

V rámci našeho projektu jsme se zaměřili na vyjádření jinou než slovní formou. Žáci si vyzkoušeli, jak dát najevo možnou agresi bez použití slov, případně jak ji zpracovat.

Pantomima se jim velmi povedla.