Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Sluníčka v listopadu 2021

Vypravili jsme se na místní hřbitov, zapálili jsme zde u rozptylové loučky svíčky a uctili tak Památku zesnulých.