Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Sluníčka v listopadu 2021

"Na podzim, když vítr fouká, usíná už les i louka.....", ale my jsme využili větru k pouštění draka......a létal.