Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Sluníčka v listopadu 2021

U stolečků jsme se učili pracovat s pipetou. Zkoušeli jsme si prakticky, jak včelka nasává nektar a vkládá ho do pláství v úlu z jedné mističky do druhé.