Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Letem světem- Asie

Ve 46. týdnu proběhl v naší škole projektový týden na téma Letem světem – Asie. Žáci školní družiny měli za úkol vyhotovit vlajky Asie. Vytvořili mapu Asie, do které zaznačili jednotlivé státy a přiřadili k nim jejich vlajky. Ví, který stát Asie je největší, který stát má nejvíce obyvatel a někteří dokonce umí určit vlajky jednotlivých států. Podíleli se i na stavbě Velké čínské zdi. Jak mapa a stavba Velké čínské zdi vypadá se můžete podívat zde.

Jana Klečková vedoucí vychovatelka