Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Až rolnička zacinká

Vánoční koncert “Až rolničká zacinká” se letos neobešel bez komplikací. Vysoká absence vystupujících byla důvodem zrušení koncertu pro veřejnost. Nakonec se koncert uskutečnil jen pro žáky naší školy a školky a tak jsme se spolu s vydatnou sněhovou nadílkou naladili na poslední adventní týden. Všem vystupujícím a učitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ patří velké poděkování za přípravu. Foto