Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Setkání v České republice

V únoru jsme uspořádali poslední setkání v našem projektu. Tohoto setkání se účastnili žáci a učitelé z Litvy, Turecka, Itálie a naší školy.

Partneři přijížděli v průběhu neděle a pondělí 2. týden v únoru. Využili jsme možnosti ubytováni v místním hotelu Palfrig. V pondělí jsme se společně sešli v hotelové restauraci, uvítali jsme partnery a komunikovali ohledně programu.

V úterý jsme partnery uvítali ve škole, naši žáci si připravili krátký uvítací program. Součástí programu byla i krátká prezentace vzdělávacích systémů jednotlivých zemí, kterou si připravili žáci. Provedli jsme je školou, navštívili místní zámek a výstavu historických kočárků a po obědě jsme vyrazili na Landek, kde byla domluvena prohlídka štoly a záchranného systému. Po návratu jsme navštívili faru a společná večeře proběhla v Zámecké restauraci.

Středu jsme nechali celodennímu výletu do Prahy a prohlídce památek.

Ve čtvrtek byl náročný den, jeli jsme na edukační program do Ostravy U6. Díky interaktivní výstavě si mohli zažít vědu a techniku na vlastní kůži. Po návratu jsme se pohroužili při muzikoterapii do tónů bubnů a rytmických cvičení jako součásti práce s hněvem. Večer jsme završili společným posezením, tancem při hudbě cimbálové muziky a společné komunikaci žáků i učitelů.

Závěrem proběhlo předávání certifikátů, následné loučení, které se u dětí neobešlo bez slziček.  

Vzájemná komunikace a hledání témat pro komunikaci, používání společného jazyka, navazování kontaktů a sdílení zkušeností studentů bylo poděkováním za naplnění a spolupráci na tomto projektu. Rádi bychom získané kontakty a vztahy dále prohlubovali. Prezentace

Hana Cholevová