Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Už jsme našli Mladého chemika – Kláru Otáhalovou 

Žáci devátého ročníku se pravidelně účastní soutěže Hledáme mladého chemika. V  lednu tři nejúspěšnější řešitelé školního kola – Klára Otáhalová, Veronika Slaná a Vojtěch Koval postoupili do Krajské kola, které se vzhledem k epidemiologickým restrikcím konalo on-line. Všichni tři žáci naší školy byli úspěšní – umístili se v horní polovině tabulky řešitelů: Vojtěch se umístil na 50. místě, Veronika na krásném 35. místě a Klára Otáhalová postoupila z krásného 2. místa krajského kola do KOLA REGIONÁLNÍHO. 

Regionální kolo se konalo 25. března 2022 v laboratořích Střední průmyslové školy chemické v Ostravě  a bylo doprovázeno exkurzí v BorsodChem MCHZ Ostrava. Klára Otáhalová v konkurenci téměř třiceti nadaných mladých chemiků získala úžasné 3. místo! Slavnostní vyhlášení výsledků regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR se konalo 30. března 2022 ve Světě techniky Dolní Oblasti Vítkovic. 

Klárce moc gratulujeme a budeme ji držet palce v  celostátní kole, které se koná v červnu v Pardubicích. Poděkování patří paní uč. Janě Boháčové a Evě Dohnalové Šimečkové za přípravu. Foto