Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Dušan má Xixu a Xixa má talent

28. duben 2022 patřil po dvouleté pauze 11. ročníku soutěže Dušan má Xixu a Xixa má talent. Opět se našli mezi našimi žáky odvážlivci, kteří se do této soutěže přihlásili. A nebylo jich málo. A proč tento název soutěže? Vysvětlení pro mladší generace: Dušan patří k našemu školnímu časopisu Dušanovy zápisky, které  již vycházejí 23. rokem. Xixa je Dušanův kamarád až z Afriky, seznámil se s ním v roce 2004, kdy se konal 1. ročník soutěže – tehdy jen Xixa Star – to se pouze zpívalo. Po sedmi letech, to bylo v roce 2011, redaktorky Xixu přemluvily a od tohoto roku se pravidelně konaly další soutěže. Postupně se XixaStar změnilo v Xixa má talent, neboť se začaly objevovat i jiná čísla, než jenom zpěv. A tuto tradici se snažíme dodržovat.

Letos se soutěžilo se ve dvou kategoriích: jednotlivci  a skupiny. Samozřejmě nechyběla porota – p. uč. Vendula Borkovcová, p. uč. Alexandra Weczerková a pánskou část zastoupili Filip Janošec a Adam Pšurný – oba žáci 9. třídy. Porota to vůbec neměla jednoduché. Bylo těžké vybrat vítěze. Velkým překvapením bylo také zapojení našich nejmenších žáků – prvňáčků. V době, kdy se porota rozhodovala, vystoupili žáci 9. třídy a také Naty Štegnerová s písní Hello, kterou jsme vyhlásili naši školní  hymnou.

Je třeba pochválit všechny soutěžící, vystoupení byla rozmanitá. Tancovalo se, zpívalo, recitovalo, kouzlilo, vystoupily celé skupiny, ať už s hrou na hudební nástroje se zpěvem, sportovním vystoupením, pohádkou… Nejúžasnější byla atmosféra nejen v hledišti, ale také na pódiu za soutěžícími, kde postupně přibývali ti, co již to měli za sebou a povzbuzovali ostatní. Pochvala také patří moderátorům celé soutěže: Katce Dostálové a Oliveru Otáhalovi, kteří svým humorem povzbuzovali jednotlivé soutěžící. Ne všechny, kteří se zapojili do organizace bylo na jevišti vidět, ale patří jim veliké poděkování.

Byla radost to prožít, celá soutěž byla oslavou toho, že zase již můžeme tyto akce pořádat. A možná proto si to všichni tak náramně užili.

A jak to dopadlo?

I. kategorie – jednotlivci

  • 1. místo Sarah Vítová – zpěv
  • 2. místo  – Sára Filipcová a Ema Špidlová – flétny
  • 3. místo – Markéta Marejková, hra na trubku, mažoretka
  • speciální cena: Elen Štěpánová – zpěv

II. kategorie – skupiny

  • 1. místo – Kovbojové – Hlídač krav – Bruno Jankovič, Jakub Tomek, Ondřej Koval, Tomáš Buchta, Jakub Lyčka 
  • 2. místo – břišní tanečnice Klára Boháčová, Julie a Ema Špidlová – tanec BaraBara
  • 3. místo  – pohádka O Veliké řepě žáků 3. třídy
  • speciální cena – živý klip Barbie a její kluci – 8. třída

Fotografie ze soutěže můžete zhlédnout ve fotogalerii.