Učíme se poskytnout 1. pomoc

Dne 19. 5. přijely za námi do školní družiny paní lektorky 1. pomoci, aby naučily děti poskytnout základní 1. pomoc. Připravily tři stanoviště a děti se postupně vystřídaly na všech stanovištích. Na prvním stanovišti se děti věnovaly krvácení. Zjistily, jaké druhy krvácení můžou nastat, jak zastavit a ošetřit krvácení. Všechny děti si zkusily základy šátkování (kravata, pacička), stříhání mašliček. Viděly, co všechno se v lékárničce nachází a dozvěděly se, k čemu se dané vybavení používá. Na druhém stanovišti se děti věnovaly popáleninám. Povídaly si o rozsahu a stupních popálenin, jak se popálenina ošetřuje a taky proběhla ukázka vybavení lékárničky (chladící polštářky, speciální náplasti, popáleninové krytí aj.). Paní lektorka několika dětem namaskovala reálně vypadající popáleninu a názorně předvedla její ošetření. Na třetím stanovišti si děti vyslechly základy teorie masáže srdce a hlavně si všechny děti vyzkoušely masáž srdce na figurínách se zabudovanými senzory, které vyhodnocovaly správné provedení masáže. Viděly i názornou ukázku 1. pomoci při zaskočení cizího předmětu v ústech. Děti se učily 1. pomoc nejenom podat, ale hlavně byly poučené, jak úrazům předcházet. Nám všem se akce líbila.  foto

Jana Klečková