Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Učíme se poskytnout 1. pomoc

Dne 19. 5. přijely za námi do školní družiny paní lektorky 1. pomoci, aby naučily děti poskytnout základní 1. pomoc. Připravily tři stanoviště a děti se postupně vystřídaly na všech stanovištích. Na prvním stanovišti se děti věnovaly krvácení. Zjistily, jaké druhy krvácení můžou nastat, jak zastavit a ošetřit krvácení. Všechny děti si zkusily základy šátkování (kravata, pacička), stříhání mašliček. Viděly, co všechno se v lékárničce nachází a dozvěděly se, k čemu se dané vybavení používá. Na druhém stanovišti se děti věnovaly popáleninám. Povídaly si o rozsahu a stupních popálenin, jak se popálenina ošetřuje a taky proběhla ukázka vybavení lékárničky (chladící polštářky, speciální náplasti, popáleninové krytí aj.). Paní lektorka několika dětem namaskovala reálně vypadající popáleninu a názorně předvedla její ošetření. Na třetím stanovišti si děti vyslechly základy teorie masáže srdce a hlavně si všechny děti vyzkoušely masáž srdce na figurínách se zabudovanými senzory, které vyhodnocovaly správné provedení masáže. Viděly i názornou ukázku 1. pomoci při zaskočení cizího předmětu v ústech. Děti se učily 1. pomoc nejenom podat, ale hlavně byly poučené, jak úrazům předcházet. Nám všem se akce líbila.  foto

Jana Klečková