Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Den matek

Svátek matek je krásnou příležitostí, jak ocenit mateřství a rodinné vazby. Děti naší školy se přičinily o krásnou oslavu svátku svým vystoupením ve staroveské hasičárně. Všichni hosté odměnili potleskem soubor Písklata, recitátory i tanečníky souboru Ondřejnica. Foto

Jaromír Chvostek