Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Dětský den

V červnu si žáci školní družiny užili Den dětí s pohybem. V zámeckém parku na ně čekalo plnění zábavných pohybových úkolů, jako například: skákání v pytli, kop a hod na branku, trakaře, chůze ve dvojici se svázanýma nohama, přesouvání míčků pomocí pálky, posouvání míče přes překážky pomocí hlavy a jiné. Po splnění úkolů čekala na žáky, kromě pocitu z dobře vykonané práce, sladká odměna. Jak se dětem dařilo plnit úkoly, můžete vidět na foto

Jana Klečková