Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Volgiáda

Těsně před Vánocemi jsme se s některými žáky 5. tříd zúčastnili matematické soutěže. 

Dostali jsme pozvání od pořadatelů z Gymnázia Volgogradská v Ostravě-Zábřehu, která tuto soutěž každoročně pořádá. Byli vybráni 4 zástupci z třídy 5.A a 5.B. Přes vcelku vysokou nemocnost jsme společně s Adrianou Sklářovou, Lukášem Piačinem, Ellen Bukovickou a Artemem Kruikovem účast zvládli. 

Okolo 9.hod ranní probíhala registrace, sešlo se 13. čtyřčlenných týmů z pátých tříd okolních základních škol. Týmy měly 60 min na to, aby posbíraly co nejvíc bodů za každý vyřešený matematický úkol. Při startu jim bylo rozdáno 5 úloh a za každou správně vyřešenou mohli dostat další nový úkol. Vítězí tým s nejvyšším počtem bodů. 

Náš tým, který si žáci nazvali jako tým ”Lamy”, si v počátcích vedl velmi obtížně a vypadalo to, že se jim úkoly nedaří rozluštit, naštěstí se však společnými silami zotavili a body začaly naskakovat. Velkou výzvou bylo zapojení našeho ukrajinského žáka do této soutěže, který si po celou dobu musel veškeré zadání vkládat do překladače a následovně řešit. Klobouk dolů a děkujeme za reprezentaci naší školy všem zúčastněným žákům! Obsadili jsme s počtem 108 bodů pěkné 9. místo a žáci si za účast na této soutěži odnesli malý kapesní hlavolam. Foto 

Ivana Kurková