Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Vítání jara

Dne 27. dubna se uskutečnila tradiční akce Vítání jara. Úvodní program zahájily svým jarním pásmem básní a písní děti z oddělení Hvězdiček, následovala vystoupení žáků základní školy, z nichž někteří uspěli také ve školní talentové soutěži Xixa má talent. Krásná vystoupení předvedly také Mažoretky a Písklata. Moderování a technického zajištění programu se skvěle ujali naši deváťáci. Po programu byly v jídelně připraveny již tradiční výtvarné dílničky, kde si děti i rodiče mohli vyrobit jarní ozdoby. Celou akci provázela výstava výtvarných a rukodělných prací žáků. Akce se všem moc líbila a my už se těšíme na příští rok. Foto 1, Foto 2

Lucie Velímová