Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Byli jsme u hasičů

Žáci školní družiny dne 17. 5. navštívili místní sbor dobrovolných hasičů. Vyslechli si užitečné informace ohledně práce hasičů, ale taky, jak se zachovat při nepředvídané události.  Nechyběla módní přehlídka hasiče. Pan Košťál dětem ukázal výstroje s veškerým potřebným vybavením, které potřebuje při své práci v terénu a vysvětlil, k čemu se používá. Profesionálně a  trpělivě odpovídal na dotazy dětí. Za připravenou exkurzi panu Košťálovi moc děkujeme a budeme se těšit příští rok na další akci u hasičů. foto

Vychovatelky školní družiny