Naši žáci v Olomouci

Červen je měsíc nejen uzavírání známek, ale i období školních výletů a exkurzí. V letošním roce žáci šestého a sedmého ročníku volili jako školní výlet návštěvu Olomouce. Samotným zážitkem byla i cesta vlakem. Sedmáci do Olomouce vyrazili v pondělí 19.června a šesťáci ve středu 21. června. Počasí nám přálo, proto v dopoledních hodinách si obě třídy užily historickou část Horního i Dolního náměstí, orloje a barokních i gotických kostelů. Kolem poledne naše žáky čekal vytoužený rozchod, kdy valná část dětí navštívila místní McDonald a Kebab. V odpolední části našich výletů jsme se přesunuli nádherným parkem do Pevnosti poznání, kde v příjemném chládku naši žáci absolvovali výukový program. Šesťáci zaměřený na přírodopis, sedmáci na fyziku. V pozdním odpoledni jsme se opět vlakem dopravili zpět do Ostravy – Svinova. 

Do třetice se vybraní žáci (Šimon Bártek, Ondřej Pilát, Hynek Boháč a Patrick Tyleček) v úterý 27.6. vypravili do Olomouce. Tentokrát do oblíbené ZOO Olomouc a Vlastivědného muzea. Tuto exkurzi kluci dostali jako odměnu za své úspěchy v soutěži Příroda s otazníky, organizované SVČ Korunka O-Poruba. Foto

                                                           Jana Boháčová, Regina Hermanová, Lucie Pilátová