Rozdělení žáků do školní družiny

Ve školním roce 2023/24 jsou žáci rozděleni do oddělení školní družiny následovně:

žáci 1. A třídy navštěvují 1. oddělení školní družiny,

žáci 1. B třídy navštěvují 3. oddělení školní družiny,

žáci 3. A a 3. B třídy navštěvují 2. oddělení školní družiny,

žáci 4. a 5. třídy navštěvují 4. oddělení školní družiny. 

Rodiče žáků 2. třídy mají informaci o rozdělení do školní družiny v emailu, který uvedli na přihlášce. 

Jana Klečková