Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

výskyt infekčního onemocnění

Upozorňujeme, že ve třídě Berušky se vyskytlo infekční onemocnění spála. Prosíme, věnujte zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu dětí. Děkujeme.