Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 7. 11. 2017

  1. Byly dohodnuty organizační záležitosti plesu (plakáty, výzdoba atd.). Další organizační schůzka plesu bude 10.1.2018 v 17 h. ve sborovně.
  2. SRPŠ odsouhlasilo příspěvek 20, Kč/žáka na nákup daru do toboly za jednotlivé třídy. Třídní důvěrníci předají třídním učitelům žádosti o příspěvek pro rodiče a následně důvěrníci zakoupí dárek do tomboly.
  3. SRPŠ bylo informováno o nákupu odkapávačů na boty do nových šatních skříněk pro druhý stupeň a byly nám sděleny první zkušenosti s provozem nových šatních skříněk.
  4. SRPŠ zvolilo k již dříve zvolené Lence Čejkové dalšího člena školské rady. Místo Ing. Dagmar Jančákové byl zvolen Ing. Marian Nykel.

Přítomni: Mgr. Pavel Plečka, Mgr. Yveta Kunzová, MVDr. Jitka Rohelová (8.A), Mgr. Petra Menšíková (9.A), Ing. Petra Paličková (2.A),  Lenka Čejková (5.A), Sylvie Chalupová Maxová (6.A), Ing. Václav Šmýra (3.A), Martina Palagyiová (4.A), Marian Nykel (1.B), Pavel Raška (1.A), Diana Kraus (7.A), Kamila Pavelková (Berušky), Anna Zahradníková (Broučci), Kateřina Bukovická (Hvězdičky), Bc. Romana Sklářová (Sluníčka)

Omluveni : Eliška Petrošová (3.B), Lenka Křížová

Zapsala Lenka Čejková, člen spolku, dne 7. 11. 2017.